Επιβίωση και Αυτάρκεια : Συμβουλές επειδή έρχονται δύσκολες και κρίσιμες ημέρες

7 Ιουν

 

Nikolaos Gonos Reply 7.6.14

Όταν ξεσπά μια καταστροφή (φυσική ή όχι….), είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτούμε λύσεις για την επιβίωσή μας. Υπάρχουν κάποιες βασικές παράμετροι, που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να καταφέρουμε να συντηρηθούμε, ζωντανοί και αλώβητοι!

Τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία επιβίωσης, κατ’ αρχήν είναι το νερό και τα τρόφιμα.

1. Τα τρόφιμα που αποθηκεύουμε, φροντίζουμε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να καλύπτουν (κατά το δυνατόν) τις διατροφικές ανάγκες μας. Τέτοια τρόφιμα είναι :

Λάδι (Δεν χρειάζεται να είναι έξτρα ή εξαιρετικά παρθένο και το πυρινέλαιο μια χαρά είναι)

Αλάτι Πρέπει νά αποθηκεύσετε πολύ αλάτι, τόσο γιά τήν γεύση όσο καί γιά τήν συντήρηση των τροφίμων, αλλά καί ώς έναν πρακτικό τρόπο γιά νά ελκύετε άγρια ζώα στό κυνήγι. Σέ πολλές περιοχές, οί εκτάσεις μέ φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους κυνηγούς, άφού τό κυνήγι εκεί είναι υπερβολικά εύκολο καί δεν θεωρείται άθλημα. Αυτό θά πρέπει νά σάς λέει κάτι. Σας συστήνω λοιπόν νά αποθηκεύσετε πολλαπλάσια ποσότητα αλατιού άπό αυτήν πού φαντάζεστε πώς μπορείτε νά χρειαστείτε. Έκτος καί αν ζείτε κοντά σέ αλυκή ή άλλο τόπο μέ φυσικό αλάτι, δεν μπορώ νά σάς περιγράψω πόσο μεγάλη σημασία έχει ή αποθήκευση αλατιού. Τό αλάτι είναι φτηνό καί άφθονο τώρα, αλλά σέ περίπτωση κρίσης.

θά είναι ένα σπάνιο καί πολύτιμο αγαθό στις περισσότερες περιοχές μακριά άπό τήν θάλασσα. Επίσης, τό αλάτι έχει μία σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Κάντε μία έρευνα πάνω στά αποθέματα φυσικού αλατιού πού υπάρχουν στήν περιοχή όπου σκοπεύετε νά κάνετε τό καταφύγιο σας. Αυτή μπορεΐ νά αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πολύτιμη γνώση σέ πε­ρίπτωση κρίσης.

Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι γιά κάθε μέλος της οικογένεια σας. Μπορεί νά σας φαίνετε πολύ, άλλά πε­ριλαμβάνει καί επιπλέον γιά νά προσελκύσετε άγρια ζώα 7τό κυνήγι. Όσο θά χρησιμοποιήσετε στό μαγείρεμα καί στό τραπέζι πρέπει νά είναι ιωδιούχο.αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,1

Ρύζι Προτιμώ τό καστανό ρύζι γιά τά διατροφικά του πλεονεκτήματα, έστω καί άν ό χρόνος συντήρη­σης του είναι μικρότερος άπό εκείνον τού λευκού. Τό συνδυασμένο βάρος θά πρέπει νά είναι περίπου δε­καπέντε κιλά άνά ενήλικο άτομο άνά έτος. Ό χρόνος πού μπορεί νά διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ έτη.

Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά) Ή αποθήκευση δημη­τριακών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οικογενειακής προετοιμασίας. Τά σιτηρά μπορεί σύντομα νά μήν είναι τόσο φτηνά ή άφθονα, γιά αυτό αποθηκεύστε. Αγοράστε 100 κιλά άνά ενήλικα άνά έτος. (Ένα μέρος άπό αυτά μπορεί νά είναι μέ τήν μορφή ζυμαρικών). Μπορούν νά διατηρηθούν μέχρι καί τριάντα ή καί πα­ραπάνω χρόνια. Συστήνω επίσης τήν αγορά επιπλέον κιλών γιά ανταλλαγές καί αγαθοεργίες.

Δέν σας συστήνω νά αποθηκεύσετε αλεύρι, άφοϋ αυτό διατηρείται μόνο γιά δύο ή τρία χρόνια. Τό σιτάρι πού δέν έχει υποστεί επεξεργασία διατηρεί τό 80% της θρεπτικής του αξίας γιά τριάντα καί πλέον χρόνια. Αγοράστε λοιπόν μή επεξεργασμένο σιτάρι καί έναν χειρόμυλο γιά νά τό αλέθετε.

Μή παραβλέψετε τήν εύκολώτερη μέθοδο προετοιμα­σίας: τούς μουλιασμένους σπόρους. ‘Άν μουλιάσετε σέ νερό γιά ε’ικοσιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες τό σιτάρι, αυτό φουσκώνει καί μαλακώνει, ένώ στην συνέχεια, αν τό ζεστά­νετε, φτιάχνετε μέ αυτό ένα θρεπτικό πρωινό.

Καλαμπόκι Τά ολόκληρα καλαμπόκια διατηρούνται πολύ περισσότερο άπό τά σπυριά τού καλαμποκιού ή τό καλαμποκάλευρο. γι’ αυτό νά αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια καί νά αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τόν χρόνο. Ό χρόνος αποθήκευσης τού ολόκληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, άλλά τό σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ μέ τριάντα έξι μήνες.

Βρώμη Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά ενήλικα, ανά έτος. Ό χρόνος αποθήκευσης της βρώμης είναι τρία μέ έπτά χρόνια, ανάλογα μέ τήν ποικιλία καί τήν μέθοδο συσκευασίας.

Γάλα σέ σκόνη Αγοράστε τήν ποικιλία χωρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος. Γιά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αγοράστε γάλα σέ σκόνη συσκευασμένο μέ άζωτο, άπό έναν πωλητή τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτό τό είδος μπορεί νά κρατήσει γιά πέντε καί πλέον χρόνια.

Φρούτα καί Λαχανικά σέ Κονσέρβες Είναι πιό οικο­νομικό (καί μία καλή εξάσκηση) νά κονσερβοποιείτε τά δικά σας. Εφόσον ανανεώνετε συνεχώς τό απόθεμα σας, πρέπει νά ετοιμάζετε αρκετές ώστε νά καλύ­πτουν τίς ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας γιά δύο χρόνια. 01 ποσότητες θά ποικίλλουν ανάλογα μέ τό πόσα φρούτα καί λαχανικά καταναλώνετε στό διαιτολόγιο σας.

Κρέας σέ Κονσέρβες Καί πάλι, θά πρέπει νά ανα­νεώνετε τό απόθεμα συνεχώς, και δέν θά πρέπει νά αποθηκεύετε περισσότερο άπό όσο θά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα σέ δύο χρόνια. Έγώ προτιμώ τά κονσερβαρισμένα χοιρινά της μάρκας DAK.

Σάκχαρα Προτιμώ τό μέλι (έκτος, ασφαλώς, γιά τά βρέφη), άλλά ανάλογα μέ τά γούστα σας μπορεί επίσης νά θέλετε νά δημιουργήσετε ένα απόθεμα μέ ζάχαρη, μελάσσα, σόργον, σιρόπι σφένδαμου, καί διά­φορες μαρμελάδες καί ζελέδες. Τό συνδυασμένο βά­ρος όλων αυτών θά πρέπει νά είναι περίπου είκοσι πέντε κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος.

Ζυμαρικά Αν είναι σε ξηρό μέρος, δεν παθαίνουν τίποτα. Μόνο αν παρατηρήσετε ζουζουνια εντός μιας κλειστής συσκευασίας.

Η κατάψυξη πολλών τροφών δεν θα δώσει λύση αν στηριχθούμε κατά κύριο λόγο σε αυτή. Αν για παράδειγμα γίνει μια μεγάλη απεργία ή μια καταιγίδα προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και μείνουμε χωρίς ρεύμα μερικές ημέρες τότε θα χαθούν όλα.

Οι ποσότητες θα πρέπει να υπολογισθούν αναλόγως με τον αριθμό των μελών της οικογενείας αλλά σε κάθε περίπτωση κανείς δε θα πάθει κακό αν υπερβάλλει……

2. Σημαντική θεωρείται και η αποθήκευση φαρμακευτικών ειδών πρώτης ανάγκης, προς αποφυγήν διαφόρων μολύνσεων και λοιμώξεων. Τέτοια ειναι τα παρακάτω:

Πολυβιταμίνες σε μορφή κάψουλας

Παυσίπονα-αναλγητικά

Αντιβιώσεις

Είδη πρώτων βοηθειών (γάζες, ιώδια, επίδεσμοι, σουλφαμιδόσκονη, οινόπνευμα κ.λ.π.)

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,2

Και φυσικά αναλόγως με την ευπάθεια ή τα προβλήματα κάθε μέλους της οικογενείας σας, να αναγνωρίζεται μόνοι σας τι άλλο θα είναι χρήσιμο…, π.χ.: για παιδιά και λοιμώξεις που τα απασχολούν, ποσότητες αντιβηχικών ή σιροπιών για μολύνσεις του φάρυγγα καθώς και χάπια ενάντια στις διάρροιες… κ.λ.π.

3. Η δημιουργία σπορείου καθώς και η αποθήκευση τους κρίνεται απαραίτητη κυρίως με τη χρήση “εύκολων” σπόρων, όπως είναι: τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, καρότο, κολοκύθι, μελιτζάνα, πατάτα κ.λ.π…..

Δε χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις παρά μόνο γνώση για το χρόνο σποράς και φροντίδα μέχρι τη συγκομιδή.

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,3

Τό πραγματικό κλειδί της αυτάρκειας είναι νά διαθέτετε όχι μόνο αποθηκευμένα τρόφιμα αλλά καί τήν δυνατότητα καλλιέργειας των δικών σας δημητριακών καί λαχανικών.

‘Άν ανησυχείτε γιά τήν διατροφική αξία τών τροφίμων, τότε τίποτα δέν ξεπερνά σε αξία τά φρέσκα καλλιεργημένα τρό­φιμα. Θά πρέπει νά σκεφτείτε πώς ή αποθήκευση σπόρων πού δέν ανήκουν στά υβρίδια έχει ίση, ίσως καί μεγαλύτερη σημασία από τήν αποθήκευση τροφίμων.

Ή καλλιέργεια ενός δικού σας λαχανόκηπου καί ή εκτροφή οικόσιτων ζώων είναι τά σημαντικότερα πράγματα πού θά εξασφαλίσουν τήν διατροφή μας στήν περίπτωση ενός σεναρίου ιδιαίτερα μακρόχρονης κατάρρευσης.

4. Φυσικά φτάσαμε στο θέμα του οπλισμού το οποίο θα έχουν ήδη λύσει όσοι έχουν και την ιδιότητα του κυνηγού…

αυταρκεια , αποθηκευση τροφων , επιβιωση , τροφες μακρας διαρκειας , προετοιμασία ,4

Εκτός όμως από αυτό το κυνήγι, χρήσιμο θα μας φανεί και το κυνήγι της θάλασσας, οπότε καλό θα είναι να έχουμε προμηθευτεί πετονιές, αγκίστρια κι ένα μικρό σχετικά δίχτυ για να διευκολυνθούμε. Όσοι φυσικά ασχολούνται ερασιτεχνικά με το ψάρεμα κάθε μορφής, τότε θα έχουν ήδη εξοπλισμό έτοιμο…

Όσον αφορά όμως εκείνους που ενδιαφέρονται για την προμήθεια οπλισμού, έχουμε να προτείνουμε τα εξής….:

Ένα από τα πιο προσιτά όπλα (που δεν μπόρεσαν ακόμα και τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα να απαγορεύσουν στο κόσμο) ειναι οι κυνηγητικές καραμπίνες. Ένα όπλο που δεν πρέπει να υποτιμάται από κανέναν καθώς χρησιμοποιείται επιτυχημένα από πολλές υπηρεσίες παγκοσμίως(FBI,Police, Λόχοι Ορεινών Καταδρομών, US Navy Seals κ.α.). Μια καραμπίνα γεμισμένη με 9-βολα ειναι θανατηφόρα στα 25 μέτρα για 2 ανθρώπους. Φανταστείτε ότι χοντρικά, κάθε εννιάβολο φυσίγγι αντιστοιχεί σε 9 σφαίρες των 9 χλστ. (αυτές που χρησιμοποιούν πιστόλα beretta, glock klp).

Οι καραμπίνες χωρίζονται σε αυτόματες (που μετά από κάθε βολή, οπλίζουν μόνες τους, δηλ., εμείς απλά πατάμε την σκανδάλη) και σε επαναληπτικές (γνωστές και ως «χράπα χρούπα»). Προσωπικά προτιμώ τις «χράπα χρούπα», καθώς είναι πιο αξιόπιστες (δεν παθαίνουν σχεδόν ποτέ εμπλοκή), ενώ ειναι και πολύ φθηνές (ξεκινούν από 300 ευρώ). Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καραμπινών που μπορεί να κατέχει κάποιος.

Για να αποκτήσετε μια καραμπίνα η διαδικασία ειναι απλή. Καταρχάς πρέπει να είστε πάνω από 21 ετών.

Πηγαίνετε στο Αστ. Τμήμα της περιοχής σας και παίρνετε τα δικαιολογητικά. Επισκέπτεστε έναν οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο ιατρό, όπου σας χορηγεί ένα χαρτί ότι είστε ικανός να έχετε όπλο (τελείως τυπικά το δίνουν όλοι). Κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε καταδικαστεί για κακουργήματα κ.λ.π. (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΦΥΛΑΚΗ) και βγάζετε κάποιες φωτογραφίες κ.λ.π. Τα πηγαίνετε στην αστυνομία όλα αυτά και σας δίνουν μια άδεια αγοράς. Με αυτήν πηγαίνετε σε τοπικό κατάστημα κυνηγητικών ειδών, διαλέγετε μια και…βουαλα, είστε έτοιμοι!

Μερικές καλές καραμπίνες ειναι:

remington 870: Κορυφαια στην κατηγορία της χρησιμοποιείται από τα περισσότερα σώματα ασφάλειας ανά τον κόσμο («χράπα χρούπα»). Αξιόπιστη και λειτουργική τιμάται γύρω στα 500 ευρώ, καινούρια. Βγαίνει σε πολλές εκδόσεις με κοντές κάνες, μεγάλους γεμιστήρες κ.λ.π. Δέχεται φυσίγγια super magnum 3&1/2 που σκοτώνουν αρκούδα, εύκολα!

Winchester 1300: Εξαιρετικό όπλο από τα πιο αξιόπιστα. Επιλογή των συνοδευτικών μονάδων κομβόι στο Ιράκ. Δυστυχώς σταμάτησε να παράγεται φέτος. Όσοι όμως βιαστείτε θα προλάβετε να αγοράσετε (τα καταστήματα έχουν απόθεμα). Αξιόπιστο, δεν μπλοκάρει ποτέ, το δικό μου έχει ρίξει πάνω από 7000 φυσίγγια χωρίς κανένα πρόβλημα, Αμερικανικό. Τιμή 610 ευρώ, η «καλή» έκδοση.

mossberg 500 pursuader: Επίσης φανταστικό όπλο, ευρέως χρησιμοποιούμενο («χράπα χρούπα»). Τιμή αν δεν απατώμαι γύρω στα 700 ευρώ. Δέχεται φυσίγγια super magnum 3&1/2.

maverick 88: Είναι παρακλάδι της mossberg («χράπα χρούπα»). Αξιόπιστη και λειτουργική, δέχεται φυσίγγια μαγκνουμ 3′ και με ατού την τιμή της:300 ευρώ!

Saiga 12: Ρώσικης προέλευσης, πραγματικά αξιόπιστη(σκυλί), λειτουργεί σε νερό κλπ βασισμένη στο μηχανισμό του καλασνικωφ, αυτόματη. Δέχεται γεμιστήρες των 5 η 7 η 10(!!!) φυσιγγίων. Τιμάται γύρω στα 800 ευρώ και αποτελεί επένδυση.

Αυτά και πολλά άλλα μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα.

Κι αν εγώ είμαι τρελός, λέω ασυναρτησίες, ζω σ’ έναν εικονικό κόσμο κτλ, πείτε μου εσείς αν πραγματοποιήσετε την άνωθεν προετοιμασία θα πάθετε κάτι ή θα βγείτε χαμένοι. Αντί να ψωνίζετε από το Supermarket, θα ψωνίζετε από την αποθήκη σας.

Χωρίς πανικό, ξεκινήστε.

Aircrack Etherape Wireshark

4 Ιουν

Aircrack και Etherape: Ασύρματες επιθέσεις| Μάθε – προστατέψου!

Δημοσιεύτηκε από

Πρόκειται για ένα άρθρο καθαρά ενημερωτικό. Θα παρουσιαστούν τεχνικές “σπασίματος” δικτύων, μα και τρόποι αντιμετώπισης τους.
Κοινότυπο, μα θα τονίσουμε πως η εισβολή σε ξένο δίκτυο θεωρείται παράνομη και ανήθικη.
Με την παρακάτω παρουσίαση θα μπορέσετε να τεστάρετε και το δίκτυο σας, για το πόσο ισχυρό και ασφαλές είναι. Μιλάμε πάντα για τα WEP δίκτυα.
To osarena, δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη, για την χρήση που μπορεί να κάνει ο καθένας στα παρακάτω, πέρα από την προστασία του.

Ήταν ένα θέμα στα υπόψη να γίνει, μα αφού προέκυψε και μια πολύ καλή συμπληρωματική βοήθεια από τον foliko της Ελληνικής Κοινότητας του LinuxMint.

-Πριν αρχίσουμε, κάποιους βασικούς κίνδυνους με τα ξένα δίκτυα, μπορείτε να δείτε στα παρακάτω άρθρα:

Ας μεγαλώσει λίγο το άρθρο σε μήκος, δεν πειράζει, να κανουμε λίγη θεωρία πρώτα, ώστε να κατανοήσετε καποια σημαντικά πράγματα για το ασύρματο δίκτυο σας που είναι και μέρος της καθημερινότητας. Θα σας βοηθήσουν άλλωστε, να κατανοήσετε καλύτερα και τα υπόλοιπα:

Τι είναι τα Ασύρματα Δίκτυα;

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.

Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN). Τα τέσσερα τελευταία εξετάζονται σε αυτό το άρθρο. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αν και ως τηλεπικοινωνιακά μέσα είναι εκ φύσεως ασύρματα στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται στα ασύρματα δίκτυα, καθώς η μετάδοση γίνεται προς πάσα κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο «δίκτυο» τηλεπικοινωνιακών κόμβων (συσκευών) με τη συνήθη έννοια. Επιπλέον, τα μεταφερόμενα δεδομένα συνήθως είναι αναλογικά και, επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκτυα υπολογιστών.

[από την Βικιπαίδεια]

Πως εντοπίζεται ένα ασύρματο δίκτυο, τα βασικά χαρακτηριστικά.

Μιλαμε για τα συνηθέστερα ασύρματα δίκτυα, αυτά που λειτουργούν με Access points(AP). Κάθε AP εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο 10 Beacon Frames. Αυτά τα πακέτα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το όνομα του ασυρμάτου δικτύου (ESSID)
 2. Πληροφορίες για το αν το δίκτυο είναι προστατευμένο(Οι οποίες δεν αληθεύουν πάντοτε)
 3. Το υποστηριζόμενο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε Mbit
 4. Το κανάλι στο οποίο εκπέμπεται το σήμα του δικτύου

Κάθε AP έχει μια μοναδική MAC address (48 bits, 6 ζεύγη 16αδικού συστήματος). Απεικονίζεται πχ 00:01:23:4A:AB:BC. Κάθε συσκευή δικτύου έχει μία τέτοια διεύθυνση και μεταξύ τους επικοινωνούν με αυτή. Αποτελεί δηλαδή μια μοναδική σε όλο τον κόσμο διεύθυνση χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο

 1. Συνήθως κατά τη σύνδεση με ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιείται το Open System Authentication:
 2. Ζητείται από το AP ταυτοποίηση.
 3. Απόκριση του AP. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε
 4. Ζητείται από το AP συσχετισμός.
 5. Απόκριση του AP. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν έχετε εξουσιοδότηση να συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις

Αν υφίσταται προστασία δικτύου WPA/WPA2 τότε απαιτείται πιστοποίηση EAPOL. Το AP θα αρνηθεί στο βήμα 2.
Το AP έχει λίστα επιτρεπόμενων clients( addresses). Έτσι μόνο οι συσκευές της λίστας μπορούν να συνδεθούν. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται MAC filtering.
Το AP χρησιμοποιεί Shared Key Authentication, όπου πρέπει να εισαχθεί το κατάλληλο αναγνωριστικό WEP για να επιτευχθεί η σύνδεση.

[από το: users.uom]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα μιλήσουμε για εργαλεία, τα οποία υπαρχουν σε καποιες διανομές, με κυριότερη αυτή του Back Track (δείτε σχετικά) η οποία πλέον βασίζεται στο Ubuntu.
Παρ’ ολ’ αυτά από την μια δεν χρειαζόσαστε ολόκληρη αυτή την ειδικευμένη διανομή, από την άλλη έχει καποια προβληματάκια, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ένα τεράστιο λάθος που κανουν αρκετοί, είναι πως εγκαθιστούν το Back Track ως βασική διανομη και έχουν απαίτηση να κάνει τα πάντα, όσα καποια άλλη διανομή.
Αυτό ας το ξεχάσουν. Αυτή η διανομη όπως και άλλες του είδους (σαν το Blackbuntu, η το BackBox, μα και άλλες αντίστοιχες που θα βρείτε στην κατηγορία των Ειδικευμένων Διανομών) ανήκουν στην κατηγορία των Auditing Live CDs. Συνιστούνται δηλαδή, να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και μόνο, από κάποιο live cd/dvd η usb.
(μπορείτε να δείτε και ένα βίντεο παρουσίαση (στα Ελληνικά), των δυνατοτήτων των Back Track και Blackbuntu.

Γνωρίζοντας πλέον τα παραπάνω, θα κανουμε κάτι πιο χρήσιμο ακομα. Θα χρησιμοποιήσουμε καποια από αυτά τα εργαλεία που έχουν αυτές οι ειδικευμένες διανομές, στο κανονικό μας σύστημα. Την καθημερινή μας διανομή, δηλαδή.

 

-Τα εργαλεία, τα οποία θα μας απασχολήσουν, είναι τα παρακάτω:

 1. Aircrack
 2. Etherape
 3. Wireshark

Τα Aircrack και Wireshark, λογικά θα τα βρείτε στα αποθετήρια τους, στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ).
Αν όχι μπορείτε από τα παραπάνω links, να τα κατεβασετε. Το WireShark, πάντως, μπορείτε να το έχετε και σε portable έκδοση (χωρίς εγκατάσταση δηλαδή).

-Ας τα γνωρίσουμε και ένα-ένα, ώστε να δούμε τι είναι και τι κανουν:

Aircrack (η Aircrack-ng):

Το Aircrack-ng είναι ένα πρόγραμμα που στην πραγματικότητα αποτελεί μια σουίτα από υποπρογράμματα που στόχο έχουν στον έλεγχο ασφάλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορεί να παρεμβάλλεται σε ένα ασύρματο δίκτυο, με σκοπό την παράγωγη επιθυμητών δεδομένων από ένα ασύρματο δίκτυο.

Τα πιο σημαντικά υποπρογράμματα είναι:

 • Airmon-ng: Το πρόγραμμα βάζει σε κατάσταση monitor την κάρτα wifi.
 • Airodump-ng: Πρόκειται για το σνιφερ της σουίτας. Δουλεία του είναι να καταγράφει τα πακέτα ασύρματων δικτύων.
 • Aireplay-ng: Αυτό είναι το κυριότερο εργαλείο. Η βασική λειτουργία του είναι η αποσύνδεση ενός ασύρματα συνδεδεμένου υπολογιστή, άσχετα με το βαθμό ασφάλειας που έχει το ασύρματο δίκτυο. Η μοναδική προστασία είναι κάποιος να κρύψει το essid του δικτύου με το που δεχτεί αυτήν επίθεση συνήθως μέσω πρωτοκόλλου EAPOL.
 • Packetforge-ng: Χρήσιμο για να δημιουργεί πακέτα συσχετισμένα με ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο με στατική ασφάλεια (WEP). Έχει άμεσο στόχο να χρησιμοποιηθεί με το aireplay-ng, για να μεγαλώσει την ροη δεδομένων στο ασύρματο δίκτυο.
 • Aircrack-ng: Πρόκειται για το τελικό στάδιο της διαδικασίας, που σπάει στατικά (WEP) ή δυναμικά (WPA) κλειδώματα. Όσο αφορά τα στατικά κλειδώματα (WEP) δεν έχουν καλή ασφάλεια, αλλά αναγκάζει τον εισβολέα να είναι στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου για να ελέγξει την ασφάλεια του.

Τα δυναμικά κλειδώματα (WPA) παρέχουν την καλύτερη ασφάλεια, αλλά από ένα σημείο και μετά.
Ο εισβολέας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου, ώστε να δει κατά ποσό ασφαλείς είναι. (Από την στιγμή που πάρει τον κρυπτογραφημένο αλγόριθμο που εμπεριέχει μέσα το primary key του ασύρματου δικτύου).

EtherApe:

Το Εtherape ειναι πρόγραμμα για network monitoring και ειναι ένα από τα λίγα που δεν χρειάζεται κονσόλα και απλό στην χρήση του.
Υποστηρίζει Ethernet, FDDI, Token Ring, ISDN, PPP, SLIP και WLAN.
Μπορεί να φιλτράρει την κυκλοφορία του δικτύου και να την εμφανιστεί, και μπορεί να διαβάσει τα πακέτα από ένα αρχειο που στέλνεται στο διαδίκτυο.
Για μεγαλύτερη ευκολία τα παρουσιάζει με διαφορετικά χρώματα το καθένα, έχοντας δίπλα και τις σχετικές επεξηγήσεις.
Ακόμα, όλα αυτά τα node statistics μπορουν και να εξαχθούν.

Wireshark:

Το Wireshark είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό ανάλυσης πρωτοκόλλων δικτύου υπολογιστών. Χρησιμοποιείται για ανάλυση δικτύου, παρακολούθηση δικτύου, εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων στα δίκτυα και για εκπαίδευση. Το αρχικό όνομα του προγράμματος ήταν Ethereal, και τον Μάιο του 2006 άλλαξε σε Wireshark για λόγους εμπορικών σημάτων.
Είναι διαθέσιμο για όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, Linux, Mac OS X, Solaris και BSD χρησιμοποιεί το GTK+ για το γραφικό περιβάλλον και το Pcap για σύλληψη πακέτων.
Διαθέτει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον και πολλές επιλογές ταξινόμησης και φιλτραρίσματος. Επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθήσει όλη την κίνηση που γίνεται στο δίκτυο θέτοντας την κάρτα δικτύου σε λειτουργία promiscuous mode για να δεί όλη την κίνηση που είναι ορατή σε αυτό το interface ,όχι μόνο την κίνηση που απευθύνεται σε μια από τις ρυθμισμένες διευθύνσεις του interface και της broadcast/multicast κυκλοφορίας. Ωστόσο, οταν πραγματοποιείς σύλληψη πακέτων με έναν αναλυτή πακέτων σε promiscuous mode σε ένα port ενός switch δικτύου, δεν στέλνεται απαραίτητα όλη η κίνηση (δικτύου) που πραγματοποιείται στο port που γίνεται η σύλληψη πακέτων, έτσι η σύλληψη πακέτων σε promiscuous mode δεν είναι επαρκής για να δείτε όλη την κυκλοφορία στο δίκτυο.
Το port mirroring η διάφορες taps δικτύου μπορούν να επεκτείνουν την σύλληψη πακέτων σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου. Taps απλού παθητικού τύπου είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε malware tampering. Σε Linux, BSD, και Mac OS X, με libpcap 1.0.0 ή νεότερο, Wireshark 1.4 ή νεότερο μπορούν να εφαρμοστούν Wi -Fi προσαρμογείς στη λειτουργία της οθόνης.

INFO: Ένα σχεδον αντίστοιχο εργαλείο με το WireShark, είναι το: Network Traffik Monitor (δείτε παρουσίαση του). Έχει την δυνατοτητα να εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την σύνδεση σας, την κίνηση δηλαδη που παρουσιάζει αυτή και επισης έχει την δυνατοτητα να αποσυνδέεται αυτοματα μετά από καποιο συγκεκριμένο διάστημα η όταν η κυκλοφορία της κίνησης, υπερβεί τα επιθυμητά ΜΒ που έχουμε ορίσει. Μπορείτε να έχετε μια πλήρη άποψη και τον έλεγχο της wifi σύνδεσης σας.

-Πριν περάσουμε στην εγκατάσταση των Aircrack, Etherape και Wireshark, είναι πιθανό, σε καποιες περιπτώσεις, να σας χρειαστούν τα παρακάτω:

-H μάλλον πριν περάσουμε στην εγκατάσταση, ας δούμε και το είδος των επιθέσεων, ώστε να κατανοήσουμε ακομα καλύτερα τι συμβαίνει:

ΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ:

 • Packet injection

Το packet injection είναι η τεχνική κατά την οποία ένας client στέλνει ένα πακέτο σε ένα σταθμό access point χωρίς ο client να είναι κόμβος του δικτύου. Η Προϋπόθεση για να δουλέψει το packet injection είναι ο client να έχει πραγματοποιήσει fake authentication με το σταθμό AP. To packet injection μας βοηθάει να πολλαπλασιάσουμε την κίνηση πακέτων σε ένα ασύρματο δίκτυο συλλέγοντας έτσι τα IVs πολύ πιο γρήγορα. Πως γίνεται αυτό; Πολύ απλά, κάνουμε inject στο σταθμό AP ένα πακέτο ARP request και μόλις ο AP το λάβει θα στείλει αμέσως ένα κρυπτογραφημένο πακέτο ARP reply το οποίο μπορούμε να υποκλέψουμε με το πρόγραμμα airodump-ng.

 • Fake authentication

Η επίθεση αυτή μας επιτρέπει να εκτελέσουμε τους δύο τύπους της πιστοποίησης WEP (Open/ Shared key) καθώς και να συσχετιστούμε (assoscate) με το AP. Είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που κανείς άλλος client δεν είναι συνδεδεμένος στο AP στόχο. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του fake authentication δε δημιουργούνται πακέτα ARP και ότι η επίθεση αυτή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετιστούμε με ένα AP που χρησιμοποιεί WPA/ WPA2.

 • Deauthentication

H επίθεση αυτή στέλνει πακέτα αποσυσχέτισης (disasociate) σε έναν ή περισσότερους clients οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο ασύρματο δίκτυο στόχο. H αποσυσχέτιση κάποιου client μας βοηθάει να:

δημιουργηθούν πακέτα ARP requests κατά την αποσυσχέτιση τα οποία θα τα καταγράψουμε καιστη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε κάνοντάς τα inject
καταγράψουμε το WPA/WPA2 handshake κάνοντας τον client που αποσυσχετίσαμε να ξανασυσχετιστεί με το AP

 • Interactive packet replay

Αυτή η επίθεση μας επιτρέπει να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο πακέτο το οποίο θα γίνει inject στο AP στόχο. Ωστόσο δε μπορούμε να κάνουμε inject οποιοδήποτε πακέτο αλλά μόνο συγκεκριμένα πακέτα μπορούν να γίνουν inject επιτυχώς και να οδηγήσουν το σταθμό AP να εκπέμψει ένα νέο πακέτο το οποίο να περιέχει ένα νέο IV. Ας δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα πακέτο ώστε να γίνει δεκτό από το AP.

τα Access points πάντα κάνουν αποδεκτό και επαναλαμβάνουν ένα πακέτο το οποίο έχει προορισμό τη διεύθυνση broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF.Τα πακέτα ARP έχουν αυτό το χαρακτηριστικό
επίσης, το πακέτο πρέπει να κατευθύνεται από τον πελάτη στο ασύρματο δίκτυο. Κάθε τέτοιο πακέτο έχει το bit σημαίας To DS ίσο με 1.

 • Arp request – replay attack

Η επίθεση αυτή εκτελείτε όταν υπάρχει έστω και ένας πελάτης συνδεδεμένος στον client. Αρχικά το aireplay καταγράφει τα πακέτα που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Μόλις συναντήσει ένα πακέτο ARP request το κάνει inject στο δίκτυο με στόχο να πολλαπλασιάσει την κίνηση πακέτων. Για να δημιουργηθεί ένα πακέτο ARP replay πορούμε να αποσυσχετίσουμε κάποιον συνδεδεμένο client, συνδιάζοντας έτσι την επίθεση αυτή με την επίθεση deauthentication, ή απλά να περιμένουμε (αν έχουμε υπομονή) για ένα πακέτο ARP request.

 • Chopchop Attack

O στόχος αυτής της επίθεσης είνα να υποκλέψουμε τον αλγόριθμο PRGA που χρησιμοποιεί το AP στόχος. Το PRGA δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφήσουμε πακέτα, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε νέα πακέτα τα οποία και θα κάνουμε inject στο δίκτυο.

Πλεονεκτήματα:

 1. Μπορεί να λειτουργήσει σε περιπτώσεις όπου δε τα καταφέρνει η επίθεση fragmentation
 2. Δεν απαιτείται να γνωρίζουμε πληροφορίες για διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο

Μειονεκτήματα:

 1. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα AP
 2. Αρκετά πιο αργή από την επίθεση fragmentation
 3. Το μέγεθος του πακέτου xor περιορίζεται στο μέγεθος του πακέτου στο οποίο εκτελούμε την chopchop

Για να λειτουργήσει η επίθεση chopchop θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει fake authentication με το AP στόχο.

 • Fragmentation Attack

Ομοίως με την επίθεση chopchop ο στόχος της επίθεσης fragmentation είναι να υποκλέψει το PRGA. Θα ερωτηθείται: γιατί να υπάρχουν δύο επιθέσεις που κάνουν το ίδιο πράγμα; Ο λόγος είναι ότι εκεί που δε δουλεύει η πρώτη μπορεί να δουλεύει η δεύτερη και το αντίθετο. Για να λειτουργήσει η επίθεση fragmentation θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει fake authentication με το AP στόχο.

Και στις δυο επιθέσεις fragmentation, chopchop όπως είπαμε, στόχος είναι να υποκλέψουμε το PRGA. Σε επόμενο βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε το PRGA ώστε να δημιουργήσουμε πακέτα ARP request τα οποία θα τα κάνουμε interactive replay στο δίκτυο στόχο για να δημιουργήσουμε κυκλοφορία πακέτων. Έτσι, αυτές οι δύο επιθέσεις συνδυάζονται με την επίθεση fake authentication και την επίθεση Interactive packet replay.

Πλεονεκτήματα:

 1. Υποκλέπτει ολόκληρο το πακέτο xor μεγέθους 1500 byte
 2. Μπορεί να λειτουργεί εκεί όπου δε λειτουργεί η επίθεση chopchop
 3. Είναι πολύ γρήγορη

Μειονεκτήματα:

Χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσει, για παράδειγμα πληροφορίες για IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται εντός του ασύρματου δικτύου. Ωστόσο η χρήση της διεύθυνσης broadcast (255.255.255.255) αρκεί για τα περισσότερα AP
Πρέπει να είμαστε αρκετά κοντά στο AP
Η επίθεση θα αποτύχει σε AP τα οποία δε χειρίζονται σωστά τα πακέτα fragmentation (θραύσματα).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΑIRCRACK:

Να λάβετε υπόψη, πως το Aircrack, είναι ένα εργαλείο που απαιτεί την χρήση τερματικού/κονσόλας.
Κοιτάξτε πρώτα αν υπάρχει στους διαχειριστές πακέτων των διανομών σας (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ).
Σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, για παράδειγμα, αν υπάρχει (αναλόγως της έκδοσης), μπορείτε να το εγκαταστησετε δίνοντας την παρακάτω εντολή, στο τερματικό/κονσόλα σας:

sudo apt-get install aircrack-ng

Αν όχι, μπορείτε να το κατεβασετε, από το link που παραθέσαμε πιο πάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να το εγκαταστησετε (“χτίζοντας το, στο σύστημα σας, με τις παρακάτω εντολές, στο τερματικό/κονσόλα σας

1
2
3
4
5
wget http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.1.tar.gz
$ tar -zxvf aircrack-ng-1.1.tar.gz
$ cd aircrack-ng-1.1
$ make
$ make install

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο: $, σημαίνει πως πρέπει να έχετε δικαιώματα root (διαχειριστη), ΔΕΝ το αντιγράφετε.
Μπορείτε για παράδειγμα, να πάρετε δικαιώματα root, δίνοντας μετά την εντολή make, το παρακάτω και μετά τον κωδικό σας, φυσικά:

 

Σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, αντί της τελευταίας εντολής πιο πάνω, θα πρέπει να δώσετε:

sudo make install

Χρήση του Aircrack:

Πλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το aircrack-ng. Ωστόσο, αν θέλουμε να μειώσουμε δραματικά το χρόνο που απαιτείται για να σπάσουμε ένα κλειδί θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το packet injection.
To packet injection είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να στείλουμε πακέτα σε ένα ασύρματο δίκτυο χωρίς να συμμετέχουμε σε αυτό. Για να δουλέψει το injection θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει τα κατάλληλα drivers για την κάρτα δικτύου μας καθώς και τα απαραίτητα patch.
To airmon-ng είναι ένα script το οποίο μας βοηθάει να θέσουμε την κάρτα δικτύου μας σε monitor mode. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γυρίσουμε την κάρτα δικτύου μας σε κατάσταση managed.
Το airmon-ng το χρησιμοποιούμε πριν από τα υπόλοιπα εργαλεία ώστε να θέσουμε την κάρτα μας σε κατάσταση monitor.
Για να τεθεί η κάρτα δικτύου σε monitor mode ανοίγουμε ένα τερματικό/κονσόλα και πληκτρολογούμε τα εξής:

1
2
airmon-ng stop
ath0

Το σύστημα θα αποκριθεί:

1
2
3
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.

Στην συνέχεια πρέπει να ξεκινήσουμε τον τροποποιημένο οδηγό της καρτας που εγκαταστάθηκε πληκτρολογόντας:

airmon-ng start wifi0

Η απάντηση του συστήματος θα πρέπει να είναι:

Interface Chipset Driver
wifi0 Atheros madwifi-ng
ath0 Atheros madwifi-ng VAP (parent: wifi0) (monitor mode enabled)

Και για να επιβεβαιώσουμε ότι η κάρτα βρίσκεται σε monitor mode, πληκτρολογούμε:

iwconfig

Η απάντηση του συστήματος θα πρέπει να είναι:

lo no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
Mode:Monitor Frequency:2.452 GHz Access Point: 00:0F:B5:88:AC:82
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/94 Signal level=-95 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εντοπιστεί κάποιο AP. Το aircrack-ng διαθέτει το εργαλείο airodump-ng για αυτό τον σκοπό.

Στην συνέχεια εκκινούμε το airodump-ng για να εντοπίσουμε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα:

airodump-ng ****

Αν το airodump-ng συνδεθεί με την συσκευή WLAN, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:


Το airodump-ng κάνει αναζήτηση για AP από τα οποία μπορεί να δεχτεί πακέτα δεδομένων σε όλα τα κανάλια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κάποια AP και οι συνδεδεμένοι σε αυτά clients θα εμφανιστούν. Από το παραπάνω παράθυρο μπορεί ο χρήστης να αποκομίσει τις εξής πληροφορίες:

Στο πάνω μέρος του παραθύρου:

 • BSSID

MAC address του AP

 • PWR

Ισχύς σήματος

 • Beacons

Αριθμός beacon frames που ελήφθησαν

 • Data

Ρυθμός μεταφοράς πακέτων δεδομένων

 • CH

Το κανάλι στο οποίο εκπέμπει ο AP

 • MB

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων του AP

 • ENC

Προστασία δικτύου(Αλγόριθμος κωδικοποίησης)

 • ESSID

Ονομασία δικτύου

Στο κάτω μέρος του παραθύρου:

 • BSSID

MAC address του APμε τον οποίο ο client είναι συνδεδεμένος

 • STATION

MAC address του client

 • PWR

Ισχύς σήματος

 • Packets

Αριθμός πακέτων δεδομένων που ελήφθησαν

 • Probes

Ονομασία δικτύου που ο client συσχετίζεται

Στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε με Active attacks, ARP replay και βέβαια Cracking.
Για όλα αυτά δεν θα επεκταθούμε εδώ, αφ’ ενός επειδή απ’ αλλού ξεκίνησε το άρθρο και αλλού θα καταληξει. Από την άλλη ΟΛΑ αυτά που δεν θ’ αναφέρουμε εδώ, μπορείτε να τα βρείτε σε απλά Ελληνικά, στις παρακάτω σελίδες, από τις οποίες δανείστηκα και καποια κομμάτια από τα παραπάνω:
1. Users.uom.gr (από τον Μάλαμα Κυριάκο) [Εγχειρίδιο χρήσης του Aircrackng]
2. Geekay [Aircrack Tutorial]

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ETHERAPE:

Μπορείτε να κατεβασετε το binary αρχειο του:

Δεν ξέρω αν θα δουλέψει έτσι απλά, το install-sh που έχει (κάνοντας το εκτελέσιμο και στη συνέχεια με διπλό κλικ επανω του).
Μπορείτε να το εγκαταστησετε χειροκίνητα, αφού το κατεβασετε και το αποσυμπιέσετε, χρησιμοποιώντας πρώτα την εντολή cd, προκειμένου να μετακινηθείτε εκεί που κατεβάσατε.
Συνεχίζετε, με το γνωστό τρίπτυχο των εντολών:

 

1
2
3
configure
make
make install

Για τα επιμέρους, ισχύουν όσα αναφέραμε στην αντίστοιχη εγκατάσταση του Aircrack, πιο πάνω.
Εχει πάντως και έτοιμα πακέτα, για αρκετές διανομές που μπορείτε να κατεβασετε και διπλό κλικ επανω τους, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση:
-Για Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές:

-Για openSUSE και παράγωγες διανομές:

-Για Fedora και παράγωγες διανομές:

-Για Arch και παράγωγες διανομές:

-Για Slackware και παράγωγες διανομές:

Μετά μπορείτε να το καλέσετε από το μενού σας, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έχει ένα απλό και κατανοητό γραφικό περιβάλλον.
Το πιο σωστό θα ήταν να το ανοίγατε μέσω τερματικού/κονσόλας, με την παρακάτω εντολή (θέλει δικαιώματα root, ώστε να τρέξει):

 

sudo  etherape

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του WIRESHARK:

Αυτό κανονικά θα το βρείτε στους διαχειριστές πακέτων (Κέντρο Λογισμικού, Synaptic, Software Manager, Yum, Yast, κλπ) όλων των διανομών.
Για παράδειγμα, σε Ubuntu, Mint και παράγωγες διανομές, μπορείτε για συντομία, να το εγκαταστησετε και με την παρακάτω εντολή, στο τερματικό/κονσόλα σας:

sudo apt-get install wireshark

Μετά μπορείτε να το καλέσετε από το μενού σας (η dash σε Ubuntu) η ακομα καλύτερα, να το ανοίξετε με την παρακάτω εντολή, ως root:

sudo wireshark

Για να χρησιμοποιήσετε το Wireshark με τον καλύτερο τρόπο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την πλατφόρμα και να γνωρίσετε πώς να διαχειρίζεστε τα φίλτρα για να βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιο έμπειροι, μπορουν να χρησιμοποιήσουν το TShark, το οποίο αποτελεί την έκδοση CLI (γραμμής εντολών) του Wireshark.
Το Tshark υποστηρίζει τις ίδιες λειτουργίες με το Wireshark:

Και πάμε τώρα να δούμε στην πράξη όλα αυτά, σ’ ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον βίντεο, από τον foliko, της Ελληνικής Κοινότητας του Mint που αναφέραμε στην αρχή και που δημοσίευσε και στο forum της κοινότητας:
-Ας δούμε πρώτα, καποια χρήσιμα που αναφέρει, με πολύ απλή γλώσσα:

 

Ο οδηγός αυτός φτιάχτηκε για ένα και μοναδικό σκοπό, για να δούμε πόσο ασφαλές ειναι το ασύρματο δίκτυο μας.
Το video μιλάει για ασύρματα δίκτυα WEP.

Το Youtube ειναι πλημμυρισμένο με παρόμοια video, όμως σταματάνε στην εύρεση του κωδικού, αυτό το video παει λίγο παραπέρα ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το δίκτυο μας.
για αυτούς που δεν μασάνε να παρανομήσουν, σκεπτόμενοι ότι σιγά μην πάρει χαμπάρι ο κυρ-Τάκης από απέναντι τι κάνω.
Όλα αυτά τα video στο youtube δεν αναφέρουν μια μικρή λεπτομέρεια. αν ο κυρ-Τάκης έχει καποιες γνώσεις σε δίκτυα και καταλάβει τι γινεται, θα σας κάνει απίστευτη ζημιά.
Δεν θα χρειαστεί να συνδεθεί με εσάς, το έχετε κάνει εσείς για αυτόν!
Mπορεί ο κυρ-Τάκης να σερφάρει όλη μέρα στο internet, περιμένοντας το θύμα που θα ενοχλησει το δίκτυο του.
Η παρουσίαση στα βίντεο γινεται με την διανομη Backtrack, μα είναι ακριβώς τα ίδια εργαλεία που αναφέραμε πιο πάνω. Ο τρόπος χρήσης και ότι άλλο βλέπετε είναι ο ίδιος.

Συνεχίζοντας ο folikos, αναφέρει:

Το tool για το σπάσιμο του δικτύου έγινε με το διάσημο πλέον, aircrack.  Το aircrack εκτελείται από κονσόλα όμως διαθέτει και έκδοση με ένα σχετικά γραφικό περιβάλλον.
Στην επίδειξη φαίνεται η λειτουργία του από κονσόλα, ειναι πολύ εύκολο στην χρήση και αποτελεσματικό.
Το etherape ειναι πρόγραμμα για network monitoring και ειναι ένα από τα λιγα που δεν χρειάζεται κονσόλα.
Το τελευταίο tool, ειναι το wireshark. ειναι και αυτό για network monitoring. Όποιος έχει παρακολουθήσει μαθήματα cisco, θα ξέρει ότι ο χειρισμός του ειναι απαραίτητος.
Ο λόγος που το video δεν σταματάει στον κωδικό, ειναι για να κάνει μια επίδειξη του etherape και του wireshark.
ακομα και αν δεν έχουμε ιδέα για το wireshark, όταν το τρέξουμε μετά την εγκατάσταση και ανοίξουμε μια σελίδα, θα δούμε όλη την διαδικασία που χρειάστηκε για να μπούμε στην σελίδα που επισκεφτήκαμε.
Ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα στο περίπου του τι γινεται.
Εναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογη που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως λειτουργούν τα δίκτυα. Καταγράφει τα πάντα!
Τα wireshark και etherape ειναι δυο εφαρμογες που μπορουν να τσιμπήσουν τον κυρ Τακη, που βαρέθηκε να μας περιμένει και αποφάσισε να μπει αυτός στο δίκτυο μας.

>>>Δείτε το βίντεο:

-Δεν σταματάμε όμως εδώ:

Αφού είδαμε την επίθεση, να ρίξουμε και μια μάτια στο τι μπορούμε να κανουμε εμείς.

Όταν λέω εμείς εννοώ έμενα και εσένα που δεν ξέρουμε τι ειναι το OSI layer, το default gateway ειναι ταινία με τον Αλ Πατσίνο, οι εντολές για την ip, μας θυμίζουν σύστημα του πάμε στοίχημα, το wireshark ειναι μηχανή εκμάθησης Κινέζικων.
Το μόνο που χρειάζεται ειναι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε δυο διαφορετικούς αριθμούς και τα χρώματα.
Η εξήγηση ειναι τόσο απλή, που στο τέλος φοβήθηκα μήπως σκεφτούν μερικοί οι τους περνάω για ηλίθιους!
Ήρεμα, το video απευθύνεται σε όσους δεν ξέρουν τι σημαίνουν τα φωτάκια που αναβοσβήνουν στο router.

Η καλύτερη άμυνα ειναι να χρησιμοποιούμε καλώδιο, αν το router ειναι στο ίδιο δωμάτιο.
Να κλείνουμε το router όποτε δεν το χρειαζόμαστε.
Αν στο router υπάρχει επιλογή για την εμβέλεια, την χαμηλώνουμε. τι να το κανουμε το internet στο ασανσέρ;
Δεν ξεχνάμε να αλλάξουμε τον εργοστασιακό κωδικό του router.
admin – admin, admin- pass, admin – password , admin1 – admin1, δεν ειναι oi κωδικοί που θα μας κανουν να νοιώσουμε ασφάλεια

Όσο λιγότερο φαινόμαστε, τόσο το καλύτερο ;)

>>>Δείτε το βίντεο:

Πιστεύω τα παραπάνω, να βοήθησαν αρκετούς να κατανοήσουν καποια βασικά και στοιχειώδη πράγματα από κάτι που γινεται χρήση (η κατάχρηση), σχεδον καθημερινά. Το ασύρματα η wifi δίκτυα.
Και κυρίως να μπορέσουν να προφυλαχθούν ακομα και άνθρωποι χωρίς γνώσεις.

Nα θυμόσαστε το εξής, αν κάποιοι θελήσετε να τα χρησιμοποιησετε κακόβουλα: Αν δεν έχετε γνώσεις, μπορουν ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ να σας τσακώσουν σαν νεογέννητα γατάκια και φυσικά, να υποστείτε τις όποιες συνέπειες.

 

7 Comments

 • διαφωνω οτι το wireshark ειναι παρομοιο με το Network Traffic Monitor. Εχει πολυ ανωτερες δυνατοτητες το User Interface του.

  Υ.Γ. οποιος θελει να το δοκιμασει μπορει να το δοκιμασει σε δικο του ιδιοκτητο ασυρματο δικτυο.
  Επισης…ειλικρινα ποιος χρησιμοποιει ακομα WEP;

   
 • γιατι αντι για $ δεν βαζεις πιο σωστα το συμβόλο # ?

   
 • Στο ubuntu 12.04 ειχα συνεχως error αυτο : However the following packages replace it : iw
  Στο youtube βρηκα ενα tutorial που το ξεπερνα .αφου δημιουργησεις ενα directory με το ονομα aircrack μεταφερεις εκει απο τα downloads το Airccrack-ng-1.1.tar.gz .μετα cd στο aircrack και ls .Εκει δινεις sudo gedit common.mak και αφαιρεις στην γραμμη το werror .πανω δεξια εχει κουμπι search ,αν το γραψεις εκει θα σου εμφανισει που ειναι με κιτρινα γραμματα .Το σβηνεις λοιπον κανεις .save ,make kai meta sudo make install.update to aircrack

   
 • Παραδόξως πολλοί ακόμα χρησιμοποιούν WEP. Οι περισσότεροι γιατί δεν ξέρουν. Ελπίζω ότι όλο και λιγότεροι routers έρχονται με default το WEP.

  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν έχεις άλλη επιλογή, όπως για παράδειγμα μερικοί ιδιότροποι range extenders που δεν δέχονται κάτι άλλο.

   
 • Οπως ακομη για συνδεσεις 2 ρουτερ με WDS χρειαζετε WEP…

   
 • Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα android smartphone και όλα τα δίκτυα είναι δικά μου…

   
 • τι γνωμη εχεις για τη cisco?

   

diafora

14 Μάι

 

http://kostasxan.blogspot.gr/2014/05/blog-post_3229.html

 

 

http://kostasxan.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2788.html

 

http://yiorgosthalassis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_6569.html?m=1

 

Υποχρεωτική η ψήφος σε Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές… Ως εκ τούτου όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσουν να ψηφίσουν θα πρέπει να εφοδιαστούν με αποδεικτικά στοιχεία της αδυναμίας τους και συγκεκριμένα: -Όσοι βρίσκονται στο…

1 Μάι

     Από την Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 17/16128-23-4-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, τις τυχόν επαναληπτικές αυτών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής προβλέπονται…

κυρώσεις από την εκλογική νομοθεσία.

    Ως εκ τούτου όσοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορέσουν να ψηφίσουν θα πρέπει να εφοδιαστούν με αποδεικτικά στοιχεία της αδυναμίας τους και συγκεκριμένα:

-Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό πρέπει να έχουν σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κλπ.)

-Όσοι απέχουν πάνω από 200 χλμ. από τον τόπο βασικής τους εγγραφής την ημέρα των εκλογών πρέπει να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση από τον Δήμο όπου βρίσκονται την ημέρα τον εκλογών.

-Όσοι για λόγους υγείας δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να εφοδιαστούν με σχετικά ιατρικά αποδεικτικά έγγραφα.

-Τέλος οι εκλογείς άνω των 70 ετών δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

    Για επιπλέον διευκρινήσεις η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύεται και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr).

phgh=

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠ

1 Μάι

ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠ
Συνάδελφοι,
Πριν από δύο χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2009, 9 μήνες πριν το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, ζητήσαμε και πήραμε από εσάς προτάσεις, σχετικά με την αναβάθμιση του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα.
Τις προτάσεις αυτές τις καταθέσαμε στη ΟΠΑΠ και από τότε βρεθήκαμε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με στελέχη της Διεύθυνσης Παιχνιδιών στη προσπάθεια μας να πετύχουμε να την υλοποίηση τους.
Αποτέλεσμα των προτάσεων σας, είναι το over/under, τα ημίχρονα, το goal/no goal, ο εμπλουτισμός με περισσότερες διοργανώσεις και νέα αθλήματα, οι κυνοδρομίες που πρώτη φορά γράφτηκαν σε εκείνο το χαρτί και άλλα. Μικρές βελτιώσεις προς την σωστή όμως κατεύθυνση.
Αυτό που έλειπε από την αρχή, ήταν η βούληση για ριζικές αλλαγές σε καίριους παράγοντες του παιχνιδιού, όπως είναι το πλήθος των μονών παιχνιδιών, η μείωση της γκανιότας, η αύξηση του payout και βεβαίως η πάταξη του trading.
Σε μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης μιας κοινής αποδεκτής λύσης, βρεθήκαμε στα μέσα Αυγούστου στην ΟΠΑΠ ΑΕ και λάβαμε τις παρακάτω προφορικές δεσμεύσεις από την Διεύθυνση Παιχνιδιών:
Σχετικά με το θέμα της κλιμακωτής προμήθειας:
Από την ΟΠΑΠ, προτάθηκε για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ που παίζονται μέχρι σήμερα εξαιρουμένων των στοιχημάτων που παίζονται μέσω των monitor games ή ταχ games: μονά 4%, δυάδες 5%, τριάδες 8% και τετράδες και άνω 11%., με την προϋπόθεση ότι όλες οι premier κατηγορίες θα προσφέρονται μονά αποδεκτά με μέγιστη γκανιότα 111.00(10%), οι υπόλοιπες κατηγορίες δυάδες, τριάδες με μέγιστη γκανιότα 115.00(13%) και συνολικό ετήσιο payout 75%
Σχετικά με το θέμα του LIVE BET:
Για το Live Bet θα προσφέρεται με 4% προμήθεια και payout 90%
Σχετικά με το ωράριο του ΚΙΝΟ:
Από την ΟΠΑΠ προτάθηκε οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ να διεξάγονται από τις 10:00 έως τις 22:00 και με προμήθεια 27% πάνω στη μεικτή κερδοφορία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα 8 υφιστάμενα και όλα τα μελλοντικά παιχνίδια σταθερής γκανιότας (αριθμολαχεία) πλην του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Σχετικά με την κάρτα παίκτη (Opap card).
Η προμήθεια, η ενεργοποίηση, η φόρτιση και εκφόρτιση-εξαργύρωση της Opap card θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσα στα πρακτορεία. Οι κάτοχοι της, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη για όλα τα παιχνίδια που παίζονται εντός των πρακτορείων. Όταν τα παιχνίδια παίζονται εκτός των πρακτορείων θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Η προμήθεια των πρακτόρων ανά παιχνίδι θα παραμένει η ίδια, είτε η Opap card χρησιμοποιείται εντός πρακτορείου, είτε εξ αποστάσεως.
Αντ’ αυτού σε συνέχεια των προφορικών δεσμεύσεων πήραμε γραπτώς τα παρακάτω:
“Αγαπητοί Συνεργάτες,
μετά από αλλεπάλληλες και μακρόχρονες συναντήσεις μεταξύ της ΠΟΕΠΠΠ και της ΟΠΑΠ ΑΕ (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) έγινε τελική συνάντηση την Τετάρτη 17/8/2011 για τα παρακάτω θέματα:
α) κλιμακωτή προμήθεια στο παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
 
β) Live Bet
 
γ) ωράριο ΚΙΝΟ και
 
δ) κάρτα παίκτη (Opap card)
Σχετικά με το θέμα της κλιμακωτής προμήθειας:
Από πλευράς ΟΠΑΠ η κλιμακωτή προμήθεια που προτάθηκε για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ) ήταν η παρακάτω: μονά 3%, δυάδες 5%, τριάδες 8%, τετράδες και άνω 12% . Με αυτό τον τρόπο θα προσφερθούν μονά παιχνίδια από τα κύρια πρωταθλήματα, όπως ενδεικτικά PREMIER LEAGUE ΑΓΓΛΙΑΣ, PRIMIERA DIVISION ΙΣΠΑΝΙΑΣ, BUNDESLIGA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, SERIE A ΙΤΑΛΙΑΣ, CHL, EUL, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ και μέσο όρο γκανιότας 111%
Από πλευράς ΠΟΕΠΠΠ προτάθηκε 5% προμήθεια στα μονά και στις δυάδες, 8% στις τριάδες και 11% από τετράδες και πάνω και με γκανιότα από 108% έως 110%
Σαν αντιπρόταση από πλευράς ΟΠΑΠ, κατατέθηκε η παρακάτω πρόταση, η οποία περιλαμβάνει 4% στα μονά, 5% στις δυάδες, 8% στις τριάδες και 11% από τετράδες και πάνω και με μέσο όρο γκανιότας για τα μονά παιχνίδια 112%.
Σημειώνεται ότι πλέον του 80% των πρακτορείων για το πρώτο τετράμηνο του 2011 θα είχε προμήθεια πάνω από 8% και πάνω από το 73% των πρακτορείων θα είχε προμήθεια πάνω από το 8.5%, αν είχε εφαρμοστεί η κλιμακωτή προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την πρόταση και αντιπρόταση της ΟΠΑΠ τα διανεμόμενα (payout) θα κυμανθούν σταδιακά στο 75%.
Σχετικά με το θέμα του LIVE BET:
Για το Live Bet θα ισχύει η ίδια κλιμακωτή προμήθεια, αφού θα είναι συνέχεια του ίδιου αγώνα που προσφέρεται στο κουπόνι και το payout θα διαμορφωθεί στο 88% περίπου.
Σχετικά με το ωράριο του ΚΙΝΟ:
Δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια λειτουργούν βασικά από τις 8:00 έως τις 24:00 από πλευράς ΟΠΑΠ προτάθηκε οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ να διεξάγονται από τις 10:00 έως τις 22:00 και με προμήθεια 27% πάνω στη μεικτή κερδοφορία.
Από πλευράς ΠΟΕΠΠΠ αντιπροτάθηκε το ωράριο λειτουργίας να είναι από 10:00 έως 21:00 και προμήθεια 30% πάνω στη μεικτή κερδοφορία.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό προμήθειας πάνω στη μεικτή κερδοφορία θα συμπεριλαμβάνει και τα 8 υφιστάμενα παιχνίδια πλην του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Σχετικά με την κάρτα παίκτη (Opap card).
Η προμήθεια, η ενεργοποίηση και η φόρτιση της Opap card θα γίνεται σε οποιοδήποτε πρακτορείο. Οι κάτοχοι της, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη για όλα τα παιχνίδια που παίζονται εντός των πρακτορείων. Όταν τα παιχνίδια παίζονται εκτός των πρακτορείων θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Η προμήθεια των πρακτόρων ανά παιχνίδι θα παραμένει η ίδια, είτε η Opap card χρησιμοποιείται εντός πρακτορείου, είτε εξ αποστάσεως.”
Συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η ΟΠΑΠ δεν επενδύει σε μια ειλικρινή και παραγωγική σχέση. Προσπαθεί με στοχευόμενες παραλήψεις λέξεων να μας παραπλανήσει, ενώ ταυτόχρονα διαδίδει στα ΜΜΕ την είσοδό της στο ιντερνετικό στοίχημα και την διεξαγωγή ζωντανού στοιχηματισμού.
Στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης 31 Αυγούστου, αποφασίσαμε ομόφωνα να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις εξελίξεις αλλά και τις διαφορές μεταξύ των προφορικών και γραπτών δεσμεύσεων της ΟΠΑΠ. Παραμένουμε στην αρχική μας θέση που είναι το 30% στη μικτή κερδοφορία.
Για το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π
                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
HΡΑΚΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ               ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ

Κασιμάτης: «Να τι σημαίνει το αγγλικό δίκαιο που η Ελλάδα σήμερα πουλάει ομόλογα και πανηγυρίζει ο Στουρνάρας»

14 Απρ

Ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης αποκαλύπτει τι σημαίνει η αλλαγή του δικαίου για τα νέα ομόλογαΜε το ελληνικό οι κανόνες λειτουργούν υπέρ του οφειλέτη, ενώ με το αγγλικό υπέρ του δανειστή!
Αν γίνει η αλλαγή που μας ζητάνε επίμονα οι δανειστές, δεν μπορείς να ζητήσεις μείωση του χρέους.
Απαράδεκτη είναι η τυχόν αποδοχή του αγγλικού δικαίου στη νέα δανειακή σύμβαση, υπογραμμίζει με συνέντευξή του στο «ΠΑΡΟΝ» ο έγκριτος συνταγματολόγος Γ. Κασιμάτης, παραθέτοντας ουσιαστικά επιχειρήματα. Ο κ. Κασιμάτης εξηγεί ότι οι δανειστές μας θέλουν να επιβάλουν το αγγλικό δίκαιο επειδή αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν πειραματόζωο και στο πλαίσιο μιας αντίληψης κατοχής του ευρωπαϊκού Νότου απ” τον Βορρά.
Εξηγεί επίσης, και μάλιστα και με παραδείγματα, ότι η επιβολή του αγγλικού δικαίου λειτουργεί πάντα υπέρ του δανειστή και ποτέ υπέρ του οφειλέτη, ο οποίος όμως είναι το αδύναμο μέρος σε τέτοιες δανειακές συμβάσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο ο οφειλέτης δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του χρέους ακόμα κι αν είναι επαχθές, σε κάποιο μέρος του.
Αναλυτικά η συνέντευξη του έγκριτου συνταγματολόγου:

Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για το αγγλικό δίκαιο στο οποίο μας επιβάλλουν οι δανειστές μας να υπάγονται οι δανειακές μας συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας;
– Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 με τις χώρες της Ευρωζώνης και με το ΔΝΤ (το λεγόμενο Μνημόνιο) είχε περιλάβει τον όρο στο άρθρο 14 (1) ότι η Σύμβαση που υπογράφτηκε και κάθε υποχρέωση σχετική με αυτή «διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο». Αυτό το είχα καταγγείλει τότε αμέσως ως πολύ σοβαρό ζήτημα που είχε δεχτεί η κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια τι σημαίνει αυτός ο όρος:
Σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη είναι πάντοτε υπέρ του οφειλέτη, γιατί ο οφειλέτης είναι το αδύναμο μέρος μιας δανειακής σύμβασης, ενώ ο δανειστής είναι το ισχυρό. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ανθρωπιστικού δικαιϊκού πολιτισμού της Ευρώπης.
Στην Αγγλία αυτό δεν ισχύει. Εκεί επικράτησε η αποικιακή νοοτροπία της αυτοκρατορίας και η νοοτροπία του Μεσαίωνα, που ήταν πάντοτε υπέρ του ισχυρού δανειστή και εις βάρος του φτωχού οφειλέτη. Αυτό ακριβώς είχε σατιρίσει ο Σαίξπηρ στο έργο του «Ο έμπορος της Βενετίας» με τον τύπο του τοκογλύφου Σάιλοκ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το αγγλικό δίκαιο, ό,τι και αν συμφωνήσει και υπογράψει εις βάρος του ο οφειλέτης, ο οποίος βρίσκεται συνήθως στην ανάγκη να δανειστεί, ισχύει, έστω και αν είναι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και με το δίκαιο των άλλων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αθέμιτο.
Για να καταλάβουν καλύτερα οι αναγνώστες μας, μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα;
1ο παράδειγμα: Αν οδηγηθεί ο οφειλέτης, λόγω της μεγάλης ανάγκης που έχει να δανειστεί χρήματα, σε υπερδανεισμό, να δανειστεί δηλαδή περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται για να κερδίσει περισσότερα ο δανειστής, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο μπορεί να μειωθεί το δάνειο μέχρι το αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών του οφειλέτη. Αυτό με το αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να γίνει.
2ο παράδειγμα: Αν ο δανειστής, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του οφειλέτη, αξιώσει μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που ισχύει στις συναλλαγές, μπορεί ο οφειλέτης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο να ζητήσει τη μείωσή του. Αυτό με το αγγλικό δίκαιο δεν γίνεται.
3ο παράδειγμα: Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάη του 2010 είναι γεμάτη με όρους που ισχύουν μόνο για τον οφειλέτη, ενώ δεν προβλέπεται, για χάρη της ισότητας, να ισχύουν αντίστοιχοι και για τον δανειστή. Ο οφειλέτης (η Ελλάδα) μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας), να ζητήσει τη ΜΗ εφαρμογή τους εις βάρος του. Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, δεν μπορεί.
4ο παράδειγμα: Ο οφειλέτης ενώ μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ηπειρωτικής Ευρώπης, να ζητήσει τη μείωση του χρέους κατά το ποσό που είναι «επαχθές», δεν μπορεί σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο γιατί δεν αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά παραδείγματα, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα απέναντι στις χώρες της Ευρωζώνης και στο ΔΝΤ. Βεβαίως, όλα αυτά είναι αντίθετα προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι, όμως, πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρει η Ελλάδα ή άλλο κράτος-οφειλέτης το δίκιο του σε διεθνή όργανα. Αυτό το ξέρουν καλά οι δανειστές μας.
Η κυβέρνηση, όταν υπέγραφε τη δανειακή σύμβαση, δεν το γνώριζε;
– Ασφαλώς το γνώριζε, αφού κάθε κυβέρνηση έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει καλά τις νομικές συνέπειες αυτών που υπογράφει. Σήμερα, η κυβέρνηση Παπαδήμου οφείλει, κατά τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης και με βάση το Σύνταγμα στο οποίο ορκίστηκε, να αρνηθεί την υπογραφή όρων που θα είναι αντίθετοι προς τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας μας.
Γιατί τα κάνει όλα αυτά η Ευρώπη και το ΔΝΤ, αφού είναι σε αντίθεση με το δίκαιο των λαών της ηπειρωτικής Ευρώπης;
– Τα κέντρα εξουσίας του χρηματοοικονομικού συστήματος που εκπροσωπεί το ΔΝΤ θέλουν να επιβάλουν και στην Ευρώπη αυτά που εφάρμοζαν στον Τρίτο Κόσμο. Η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο. Δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι της Ευρωζώνης υπέκυψαν σ” αυτές τις αξιώσεις και ανατρέπουν την ευρωπαϊκή νομιμότητα που καθιέρωσε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Η κυρία Μέρκελ έχει ήδη διακηρύξει αυτήν την πολιτική, λέγοντας ότι θα προτείνει τη μεταβολή των Συνθηκών της ΕΕ, για να υποτάξει ο Βορράς τις χώρες του Νότου. Αυτό σημαίνει ότι, αντί για ένωση των λαών, επιχειρείται η κατοχή του Νότου από τον Βορρά. Αυτά όλα θυμίζουν έντονα την πορεία ανόδου του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού στη δεκαετία του 1930.
Ανάρτηση από: http://www.koutipandoras.gr

ΠΡΟΤΑΣΗ οργ.περ δασ. υπ.΄και κατανομής δασικού προσωπικού 1.Σε κάθε Καλλικράτειο Δήμο τμήμα δασικών εφαρμογών Δασοφύλακες 1 ανά δημοτική ενώτητα συν 1 ανά 20.000 στρ, διαχειριζόμενων δασικών οικοσυστημάτων Τεχνολόγοι 1 συν 1 ανά τρείς δασοφυλακες Δασολόγοι 1 ¨ 2. Σε κάθε Περιφέρεια (13) Δ/νση Δασών με 4 τμήματα (Διαχείρισης. Εργων.Τεκμηρίωσης. Εποπτείας δασικών εφαρμογών.) Δασολόγοι 5 συν 1 ανά 100.000 στρ, διαχ. δασ. οικ. Προϋπόθεση η μεταβίβαση της νομής της δημόσιας δασικής περιουσίας στην Τ.Α

20 Φεβ
ΠΡΟΤΑΣΗ οργ.περ δασ. υπ.΄και κατανομής δασικού προσωπικού
1.Σε κάθε Καλλικράτειο Δήμο τμήμα δασικών εφαρμογών
Δασοφύλακες 1 ανά δημοτική ενώτητα συν 1 ανά 20.000 στρ, διαχειριζόμενων δασικών οικοσυστημάτων
Τεχνολόγοι 1 συν 1 ανά τρείς δασοφυλακες
Δασολόγοι 1 ¨
2. Σε κάθε Περιφέρεια (13) Δ/νση Δασών με 4 τμήματα (Διαχείρισης. Εργων.Τεκμηρίωσης. Εποπτείας δασικών εφαρμογών.)
Δασολόγοι 5 συν 1 ανά 100.000 στρ, διαχ. δασ. οικ.
Προϋπόθεση η μεταβίβαση της νομής της δημόσιας δασικής περιουσίας στην Τ.Α
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ Το 1990 μιλούσαν για τετραχόμηση του δασικού αντικειμένου, παρά την μόλις πριν έτους ψήφιση του Ν.1845/1989, που προέβλεπε τον Ενιαίο Φορέα Δασοπροστασίας…. Σε πανελλαδική σύσκεψη των τότε Νομαρχών με κυβερνητικούς παράγοντες η Νομάρχης Χαλκιδικής κα Μπούκα είπε ανάμεσα στα άλλα: «ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΝΑ», εννοώντας τη ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αυτού του είδους οι φωνές που ήταν μεν λίγες, αλλά τεκμηριωμένες και με θέρμη, έγιναν αφορμή να ιδρυθεί Γενική Γραμματεία Δασών και να συσταθεί η διακομματική επιτροπή της Βουλής με το γνωστό ομόφωνο πόρισμα…
  ………………………ΔΕΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΦΑΝΟΙ!!!
 • Abies Alba Η μανα μένει απυρόβλητη. Η συσχέτιση με τα του Ενιαίου Φορέα (ήμουν εκεί ) δηλώνει κάποια παρανόηση της ΠΡΟΤΑΣΗ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 242/93 (ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΟΛΟ & ΕΝΟΠΛΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ & ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)

  ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ & ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΛΛΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΛΠ). ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΣ ΔΑΣ/ΚΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ.

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ (25% – 60% – 15% ) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. 141/2010. ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Δ.Υ. ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 95% ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ.

  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Υ. ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ (ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΛΠ) . ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

  ΣΥΝΧΩΝΕΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (πχ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ) & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
  ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΧΩΝΕΥΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ (πχ Ο νομος Λαρισας δεν καλυπτεται από μια Δ/νση Δασων).

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…

 • Ο χρήστης Τρυφ Δασκαλάκης πρόσθεσε φωτογραφίες στο άλμπουμ August 24, 2013.
  Φωτογραφία του χρήστη Τρυφ Δασκαλάκης.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.